NÅS
KALENDER
2011/10/24
Kommundelsträff

2011/10/27
Oktobermöte
AKTUELLT

Kommundelsträff hålls vid Bygdegården, Gamla skolan
måndagen 24 sept. kl.18.30-20.30
"Hur påverkas din vardag av de nedskärningar som står för dörren"
Välkomna att träffa kommunledningen


Oktobermötet håller vi vid Anna's Cafe,
torsdagen 27 sept. kl.18.30.
 Alla är hjärtligt välkomna!
Sockenföreningen
GÅSTBOK